De Hervormde Stichting voor Jeugd- en Jongerenwerk (HSJJ) is werkzaam in Elburg en Oldebroek. De HSJJ is met name actief in de ondersteuning en advisering van de vrijwilligers in het kerkelijk jeugdwerk, alsmede in het betrekken van het kerkelijk jeugdwerk bij het door de gemeente beoogde jeugdbeleid. Voor de stichting zijn 2 jeugdwerkadviseurs werkzaam die zowel beleidsmakende als uitvoerende vrijwilligers trainen, begeleiden en adviseren.

Sinds 1982 wordt het jeugdwerk in de vijf participerende Hervormde Gemeenten ondersteund en begeleid door een HSJJ-jeugdwerkadviseur. De HSJJ is verantwoordelijk voor de regionale 10-eravonden en het ABBA-clubwerk voor verstandelijk gehandicapten.

De HSJJ biedt de mogelijkheid aan om op adhoc-basis kerkgenootschappen in Elburg en Oldebroek te ondersteunen. Op deze manier kunnen niet aangesloten kerkgenootschappen profiteren van de in de stichting aanwezige kennis en expertise, zonder aan structurele kosten vast te zitten.

Copyright by: RinqTinq 2009
HSJJ