| Diensten >> |

De HSJJ gelooft in de kracht van groepen. Naast het onderhouden van vriendschappen en een prettige vrijetijdsbesteding, is het dé plek waar jongeren en ouderen gevormd worden. Door het 'peergroup-effect' zien we dat jongeren elkaar beïnvloeden doordat er een plek is waar ze hun waarden en normen aan kunnen spiegelen. Juist door hen in hun eigen omgeving te informeren, in te zetten en te laten reflecteren komen gedragsveranderingen het best tot stand. Dit is één van de basisprincipes van het HSJJ-advieswerk: mensen aanspreken binnen hun eigen context.

Daarom vinden wij ook identiteitsgebonden jeugdwerk een belangrijke plek om thema's te behandelen. De HSJJ investeert onder andere in onderwerpen die de gemeenten Oldebroek en Elburg hoog op de agenda hebben staan. Hierbij valt te denken aan middelengebruik (Drank de Baas 2010 en Nuchter over Alcohol 2015) en depressiviteit (2012). Er worden door de HSJJ (in samenwerking met thema-experts)programma's ontwikkeld die de leidinggevenden zelf op hun jeugdwerkonderdeel kunnen uitvoeren. De jeugdwerkadviseurs zijn beschikbaar als vraagbaak voor de vrijwilligers.

Copyright by: RinqTinq 2009
HSJJ